Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

HomeVoor de oudersWachtlijst

Wachtlijst

Door de grote belangstelling voor onze school hanteren wij op dit moment een wachtlijst.

In verband met het Corona-virus hebben wij een aantal maatregelen getroffen. Om de contacten in de school te beperken zijn onze kennismakingsbijeenkomsten afgezegd.

Wachtlijst kleuters

Wij hebben ervoor gekozen om op termijn uit te groeien naar een school met maximaal 16 groepen. Dit betekent dat er ruimte is voor vier kleutergroepen en een eventuele instroomgroep. Door de grote belangstelling is er voor het lopende schooljaar én de komende schooljaren (t/m 2023) geen plek meer voor nieuwe leerlingen in groep 1/2.

Voor kinderen geboren in 2015 t/m 2019 hanteren wij momenteel een wachtlijst, vanwege de grote toestroom van nieuwe kinderen. In schooljaar 2020-2021 zullen wij starten met 4 kleutergroepen. Deze groepen zitten allemaal aan hun maximale aantal kinderen. 

N.B. Wij hanteren een (tijdelijke) stop voor kinderen geboren in 2020. Dit heeft te maken met het grote aantal voor-aanmeldingen. Deze lopende procedures moeten eerst afgerond worden.

Omdat het regelmatig voorkomt dat er een plekje vrijkomt in één van onze groepen is het mogelijk om uw kind op de wachtlijst te laten plaatsen. Dat kan door een mail te sturen naar directie@verwondering-almere.nl met de naam en geboortedatum van uw kind en uw adresgegevens. Deze datum wordt aangehouden voor de plek op de wachtlijst en u krijgt via de mail een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst. Wij nemen contact met u op zodra er een plek vrij komt en u ontvangt dan een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Wij doen geen uitspraken over uw plek op de wachtlijst.

Wij hanteren voorrangsregels voor kinderen die op dit moment op de wachtlijst staan. Zo hebben kinderen met oudere broers en/of zussen die al op De Verwondering geplaatst zijn voorrang evenals kinderen die ingeschreven staan bij Peuterplusgroep De Verwondering van Kinderopvang Sterrenrijk. Ons derde uitgangspunt is dat kinderen vanuit ons voedingsgebied Almere Hout voorrang hebben. Tot slot geldt dit ook voor kinderen die van buiten Almere naar ons voedingsgebied verhuizen.  

Wachtlijst midden- en bovenbouw

Alle groepen zullen in de loop van het jaar groeien. Wij houden de leerlingenaantallen in de verschillende groepen nauwgezet in de gaten en zullen binnen onze mogelijkheden maatregelen nemen om te voorkomen dat door de groepsgrootte een onwerkbare situatie ontstaat. Dit betekent dat wij op dit moment voor de groepen 2 t/m 8 een wachtlijst hanteren.

Omdat het kan voorkomen dat er een plekje vrijkomt in één van onze groepen is het mogelijk om uw kind op de wachtlijst te laten plaatsen. Dat kan door een mail te sturen naar directie@verwondering-almere.nl met de naam, geboortedatum en huidige school van uw kind en de reden van overstap. Deze datum wordt aangehouden voor de plek op de wachtlijst en u krijgt via de mail een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst. Wanneer er een plek vrijkomt in één van onze groepen, dan nemen wij contact met u op om de  overstapprocedure op te starten. Wij doen geen uitspraken over uw plek op de wachtlijst. 

Wij hanteren voorrangsregels voor kinderen die op dit moment op de wachtlijst staan. Zo hebben kinderen met oudere broers en/of zussen die al op De Verwondering geplaatst zijn voorrang evenals kinderen die ingeschreven staan bij Peuterplusgroep De Verwondering van Kinderopvang Sterrenrijk. Ons derde uitgangspunt is dat kinderen vanuit ons voedingsgebied Almere Hout voorrang hebben. Tot slot geldt dit ook voor kinderen die van buiten Almere naar ons voedingsgebied verhuizen.