Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

HomeVoor de oudersWachtlijst

Wachtlijst

Door de grote belangstelling voor onze school hanteren wij op dit moment een wachtlijst.

Wachtlijst kleuters

Wij hebben ervoor gekozen om op termijn uit te groeien naar een school met maximaal 16 groepen. Dit betekent dat er ruimte is voor vier kleutergroepen en een eventuele instroomgroep. Door de grote belangstelling is er voor het lopende schooljaar én de komende schooljaren (t/m 2023) geen plek meer voor nieuwe leerlingen in groep 1/2.

Voor kinderen geboren in 2015, 2016, 2017 en 2018 hanteren wij momenteel een wachtlijst. Ook voor kinderen geboren in 2019 hanteren wij een (tijdelijke) wachtlijst, vanwege de grote toestroom van nieuwe kinderen. In schooljaar 2020-2021 zullen wij starten met 4 kleutergroepen en een instroomgroep in de tweede helft van het schooljaar. Deze groepen zitten allemaal aan hun maximale aantal kinderen.

Omdat het kan voorkomen dat er een plekje vrijkomt in één van onze groepen is het mogelijk om uw kind op de wachtlijst te laten plaatsen. Dat kan door een mail te sturen naar directie@verwondering-almere.nl met de naam en geboortedatum van uw kind. Deze datum wordt aangehouden voor de plek op de wachtlijst en u krijgt via de mail een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst. Wij nemen contact met u op zodra er een plek vrij komt en u ontvangt dan een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst. Wij doen geen uitspraken over uw plek op de wachtlijst. Wij hanteren geen voorrangsregels voor kinderen die op dit moment op de wachtlijst staan (bijvoorbeeld woonachtig in Nobelhorst en/of broertjes of zusjes al ingeschreven).

Wachtlijst midden- en bovenbouw

Alle groepen zullen in de loop van het jaar groeien. Wij houden de leerlingenaantallen in de verschillende groepen nauwgezet in de gaten en zullen binnen onze mogelijkheden maatregelen nemen om te voorkomen dat door de groepsgrootte een onwerkbare situatie ontstaat. Dit betekent dat wij voor de groepen 2 t/m 8 van schooljaar 2020-2021 een wachtlijst hanteren.

Omdat het kan voorkomen dat er een plekje vrijkomt in één van onze groepen is het mogelijk om uw kind op de wachtlijst te laten plaatsen. Dat kan door een mail te sturen naar directie@verwondering-almere.nl met de naam en geboortedatum van uw kind. Deze datum wordt aangehouden voor de plek op de wachtlijst en u krijgt via de mail een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst. Wij nemen contact met u op zodra er een plek vrij komt en u ontvangt dan een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Wij doen geen uitspraken over uw plek op de wachtlijst. Wij hanteren geen voorrangsregels voor kinderen die op dit moment op de wachtlijst staan (bijvoorbeeld woonachtig in Nobelhorst en/of broertjes of zusjes al ingeschreven).