Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

HomeVoor de ouders

Voor de ouders

Ouderbetrokkenheid op De Verwondering in Almere NobelhorstUit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid belangrijk is voor het leren en leven van kinderen en dat het een wezenlijk onderdeel is van effectief onderwijs. Op De Verwondering zien wij de samenwerking met ouders als voorwaarde om kinderen optimaal tot hun recht te laten komen. School en ouders dragen ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid bij aan de ontwikkeling van het kind. Wij willen de zorg voor het kind samen delen en vinden de betrokkenheid van ouders bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind belangrijk, omdat dit de ontwikkeling van de kinderen bevordert.

Afspraken op De Verwondering

Op De Verwondering hebben wij een aantal afspraken. Deze gelden uiteraard voor alle betrokkenen binnen de school.

  • Ouders houden zich aan de huisregels die ook voor de medewerkers en de kinderen gelden.
  • Ouders benaderen hun kind, andere kinderen, andere ouders en medewerkers positief. De grondhouding van alle betrokkenen binnen de school is respectvol.
  • Ouders laten hun kind merken dat het belangrijk is wat zij doen op school.
  • (Jonge) kinderen worden op tijd op school gebracht.
  • Ouders stellen hun vragen aan de persoon die er antwoord op kan geven. Wij zorgen er samen voor dat er geen ‘geklets bij het hek’ ontstaat.
  • Alle betrokkenen bij de school bewaren de rust in en om het gebouw.
  • Ouders tonen betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind door aanwezig te zijn bij informatiemomenten, oudergesprekken en schoolactiviteiten.
  • Ouders spreken in (en om) het gebouw Nederlands, zodat wij elkaar goed verstaan.
  • Alle hulpouders die actief betrokken zijn bij ons onderwijs hebben een VOG.
  • Wij zijn ons bewust van de voorbeeldfunctie die wij hebben voor kinderen. Binnen het zicht van de kinderen wordt daarom voor, tijdens en na schooltijd niet gerookt.

Lees meer 'in de praktijk'