Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

HomeCampus NobelhorstVoor ouders

Voor de ouders

De wijk Nobelhorst, een natuurlijk stadsdorp, vormt de overgang van het stedelijk naar het landelijk deel van Almere. De wijk, met als kernwaarden: ondernemend, talentvol en duurzaam vormt de overgangszone tussen de landelijke sfeer van Oosterwold, de groene stadswijk van de Floriade en het moderne stadscentrum.

De schoolbesturen ASG en Prisma zijn in een vroegtijdig stadium betrokken bij de ontwikkeling van Nobelhorst. Zij hebben hun scholen, Sterrenschool Universum en Ecologische basisschool De Verwondering, gesitueerd op één terrein en hebben de ambitie uitgesproken om met de op hetzelfde terrein gesitueerde kinderopvang een onderwijscampus te realiseren.  Deze ambitie is door de schoolbesturen vastgelegd in een convenant en is later bevestigd in een overeenkomst met de organisatie die de kinderopvang verzorgt, 'Kinderopvang Sterrenrijk'.

De Campus wordt gerealiseerd vanuit de gedachte van de 'Almere Principles'. Met de kinderopvangorganisatie en andere partners vanuit het sociaal domein zal naast onderwijs en kinderopvang ook een naschools aanbod vormgegeven worden.

De scholen onderscheiden zich door hun eigen unieke schoolconcept. Besturen stimuleren en ondersteunen de onderlinge samenwerking. Een dergelijk goed samenwerkend centrum draagt bij aan een versterking van de sociale cohesie en binding aan de buurt en aan de stad.

Vanaf de oplevering van het definitieve pand van De Verwondering in het eerste kwartaal van 2021 is de fysieke vormgeving van Campus Nobelhorst een feit.