Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

HomeIn de praktijkDuurzaamheid

Duurzaam binnen en buiten?

Een duurzaam schoolgebouw met zonnepanelen op het dak en een waterval van regenwater. De Verwondering krijgt ook een groen schoolplein. “De school is niet alleen duurzaam aan de buitenkant. Ook het onderwijs wordt zo ingericht,” zo legt directeur Paula van Kuijk uit. 

“Gebruik maken van de omgeving is voor ons belangrijk”
- Paula -

Goed en gedegen onderwijs

“Het gaat hier om goed en gedegen onderwijs,” zo lacht Paula. “We werken in thema’s waarbij we overal de koppeling met duurzaamheid willen maken. Met een rekenles kun je bezig zijn met het klimaat en bij taal kun je een dictee laten schrijven over een groen onderwerp, waarbij je de spellingsregels goed toepast. Uiteraard leren we alle kinderen de basis gewoon goed aan. De methodes die we gebruiken passen bij onze visie op betekenisvol onderwijs.”

Buiten les krijgen

“Veel van onze lessen worden buiten gegeven en we zijn ook veel buiten. Daar kun je continu leren en verwonderen. Gebruik maken van de omgeving is voor ons belangrijk. Het gaat ons om veel meer dan het alleen maar buitenspelen. Zelfs aan het werken in de moestuin kun je een betekenisvolle rekenactiviteit koppelen.”

Reflecteren en presenteren

Duurzaamheid is ook het reflecteren op eigen handelen. “Wat heb ik geleerd en wat kan ik de volgende keer anders doen? Bij het thematisch onderwijs werk je een bepaalde periode aan een thema. Je stelt onderzoeksvragen op en presenteert wat je hebt geleerd. Daarbij leg je uit aan andere leerlingen wat je hebt geleerd, zodat zij daar ook weer van leren. Want als je iets kunt uitleggen, betekent dat je hebt begrepen wat je wilde leren. En daar gaat het om!”