Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

HomeKinderopvang SterrenrijkBSO De Verwondering

Buitenschoolse Opvang (BSO) Sterrenrijk

Vanaf de start van de school zijn er kinderen die gebruikmaken van de buitenschoolse opvang van Sterrenrijk. Bij onze buitenschoolse opvang worden kinderen tussen de 4 jaar en 13 jaar opgevangen. De voorschoolse opvang wordt van 7.00 uur tot 8.30 uur verzorgd en de naschoolse opvang van 14.00 uur tot 19.00 uur. Tijdens studie- of vakantiedagen is het voor ouders mogelijk de kinderen de gehele dag onder te brengen van 7.00 uur tot 19.00 uur. De opvang vindt plaats in een compleet ingericht pand waar onderwijs en vrije tijd samen komen. Professionele pedagogisch medewerkers bieden de kinderen een gevarieerd activiteitenaanbod en tijdens de vakanties worden er diverse leuke uitstapjes georganiseerd. De buitenschoolse opvang bestaat uit de volgende basisgroepen;

  1. Onderbouwgroepen: 4 jaar tot 7 jaar
  2. Bovenbouwgroepen: 7 jaar tot 13 jaar

Een gevarieerd activiteitenaanbod, workshops met een duurzaam karakter in samenwerking met Kleur in Cultuur en sportieve gymlessen staan centraal in ons dagprogramma. Natuurbeleving vinden wij erg belangrijk en vanuit dit oogpunt organiseren wij dagelijks activiteiten in de natuur. De natuur is bij uitstek de omgeving voor kinderen om te ontspannen, te ontdekken, te leren en te verwonderen.