Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

HomeVoor de oudersLeerplicht

Leerplicht

Verzuimbeleid

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de schoolvakanties gelden speciale regels. U krijgt vrijwel nooit toestemming voor verlof voor korte vakanties tussendoor of voor een bezoek aan het land van herkomst. Alleen als de aard van het beroep van de ouders daartoe aanleiding vormt, kunt u vrijaf vragen. Hiervoor gebruikt u het formulier 'Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek'. Deze kunt u vinden via de knop 'downloads' of opvragen via administratie@verwondering-almere.nl

Vrijstelling leerplicht

Er kunnen omstandigheden zijn waarin uw kind geen onderwijs hoeft te volgen. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij ziek is of van school is geschorst of wanneer uw kind moet voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (voor zover dat niet buiten schooltijd kan gebeuren). Dergelijke zaken moeten altijd zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de directeur van de school. Als uw kind psychisch of lichamelijk niet in staat is om (nog langer) onderwijs te volgen, moet u met een verklaring van een arts of een psycholoog een verzoek om vrijstelling doen van de leerplicht. Dit verzoek moet u indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Meer over het verzuimbeleid is te lezen op de website van Stichting Prisma:

Prisma-almere.nl