Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

HomeVoor de oudersCombinatiegroepen

Combinatiegroepen

Wij kiezen vanuit onze visie voor combinatiegroepen. Het leeftijdsverschil heeft vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen steken veel op van het helpen van jongere kinderen. Bovendien leren kinderen in combinatiegroepen over het algemeen erg goed zelfstandig en geconcentreerd werken. Kinderen die in een combinatiegroep zitten, moeten leren omgaan met situaties waarin de leerkracht even geen aandacht voor hen heeft. Ze leren dus omgaan met uitgestelde aandacht.

Combinatiegroepen bieden tevens veel voordelen wat betreft zelfredzaamheid, instructies in kleinere groepjes, veel samenwerken en samen leren. Combinatiegroepen kunnen ook een voordeel zijn voor kinderen die in één of meer vakken achterlopen of juist vooruit zijn. Ze kunnen gemakkelijker aansluiten bij de instructies van het andere deel van de groep. Kinderen uit de hogere groep kunnen eventueel meedoen met de uitleg en herhaling van de lagere groep, wanneer ze hier baat bij hebben. Kinderen uit de lagere groep kunnen in aanraking komen met meer uitdagende lesstof.

Omdat iedere jaargroep uit circa 14 leerlingen bestaat, wordt de instructie aan een kleinere groep gegeven. Dit zorgt ervoor dat de instructies sneller gegeven kunnen worden en dat er nog beter afgestemd kan worden op iedere leerling afzonderlijk.

Lesmethodes houden rekening met combinatiegroepen en geven in de handleidingen voor de leerkracht precies aan hoe de stof kan worden behandeld in de combinatiegroep. Natuurlijk worden de twee helften van een combinatiegroep niet voortdurend opgesplitst. Er zijn ook lessen waarbij alle kinderen mee kunnen doen. Een goed voorbeeld hiervan zijn onze sociaal-culturele praktijken.