Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

HomeVoor de oudersVrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage op basisschool De Verwondering in Almere NobelhorstVoor het organiseren van schoolactiviteiten is geld nodig. Dat komt voor een deel uit de ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage. Wij proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Een aantal activiteiten op De Verwondering wordt betaald door deze ouderbijdrage, omdat de regering hiervoor geen gelden aan de school beschikbaar stelt. Denk aan vieringen en feesten, projecten en excursies.

Betaling

Het bedrag is aan het begin van het schooljaar vastgesteld op 55 euro per leerling. Dit bedrag is voor alle scholen van onze Stichting hetzelfde. Naast deze ouderbijdrage krijgen ouders gedurende het schooljaar ook een eventuele aanvullende factuur voor het kamp in de bovenbouw. Informatie over de wijze van betalen ontvangen ouders aan het begin van het schooljaar.

Met ouders of verzorgers die om persoonlijke redenen niet kunnen betalen, maar dat wel willen, zoekt de directie naar een betalingsregeling. In dit geval verzoeken we ouders of verzorgers om contact op te nemen met de directie.