Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

HomeCampus NobelhorstVoor oudersSamenwerking met partners

Samenwerking

Binnen de campus zijn er verschillende professionals werkzaam; pedagogisch medewerkers, (vak)leerkrachten, pedagogen, intern begeleiders en directie- en managementleden.

Door de integrale aanpak is het uitwisselen van kennis en expertise mogelijk. Op alle niveaus, medewerkers, buurtbewoners, directies en bestuurders, wordt nauw samengewerkt. Zo wordt vanuit gezamenlijkheid en met inzet van ieders kennis en ervaring, ruimte en middelen een breed en rijk aanbod van onderwijs en opvang verzorgd.

Naast de interne partners heeft de campus ook veel externe partners waar nauw mee samengewerkt wordt. Zo hebben wij een mooie samenwerking met de buurtschappen, de buurtsportcoach, Kleur in Cultuur (voor de culturele vorming van kinderen), worden er danslessen gegeven na schooltijd en vinden er tal van andere activiteiten plaats.