Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

HomeVoor de oudersDe MR op De Verwondering

De MR op De Verwondering

De Medezeggenschapsraad (MR) is samengesteld uit een personeelsvertegenwoordiging en een oudervertegenwoordiging.

De volgende leerkrachten hebben zitting in de MR:

 • Marloes Mirck 
 • Merel Taling (penningmeester)
 • Marianne Stuivenberg (secretaris)

De volgende ouders hebben zitting in de MR:

 • Priscilla van Kampen  (voorzitter)
 • Alex Krooi (GMR)
 • Eric van Aken 

Wat doen we?
De doelstelling van de Medezeggenschap Raad (MR) is om een school te creëren die de belangen van de leerlingen, het personeel en de ouders waarborgt. Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR) om met het bestuur en de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen over alles wat de school aangaat. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Juist daarom horen wij zo graag wat er bij jullie leeft en speelt!

De MR heeft instemmingsrecht over bijvoorbeeld:

 • Wijziging onderwijskundige doelstellingen;
 • Schoolplan, schoolgids, zorgplan;
 • Jaarlijkse ouderbijdrage;
 • Beleid voorzieningen voor leerlingen zoals ICT-beleid;
 • Pestbeleid (schoolafspraken, gedragsregels);
 • Jaarplanning en schooltijden.

De MR heeft adviesrecht over bijvoorbeeld:

 • Wijziging grondslag van de school;
 • Wijziging organisatie, samenwerking;
 • Aanstellings- en ontslagbeleid;
 • Huisvesting;
 • Bestemming middelen.

De GMR

De MR vaardigt twee leden (één ouder en één leerkracht) af naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Prisma Almere. In de GMR worden beslissingen genomen die alle scholen van de stichting aangaan.

Hoe bereik je ons?

Spreek ons aan of stuur een e-mail naar mr@verwondering-almere.nl voor kleine vragen, tips of andere leuke ideeën. Vraag om een gesprek als je zaken wilt bespreken, zodat we de tijd kunnen nemen. Wil je onderwerpen op de agenda van de MR zetten? Stuur dan altijd een e-mail naar: mr@verwondering-almere.nl. De vergaderdata voor schooljaar 2021-2022 zijn als volgt: 28 september 2021, 26 oktober 2021, 23 november 2021, 14 december 2021, 25 januari 2022, 28 februari 2022, 28 maart 2022, 11 april 2022, 16 mei 2022 en 13 juni 2022. De e-mails die wij hebben ontvangen tot een week voor een geplande vergadering, proberen wij mee te nemen in de agenda van die vergadering.