Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

HomeVoor de oudersOns aanname- en toelatingsbeleid

Ons aanname- en toelatingsbeleid

Ons aanname- en toelatingsbeleid op basisschool De Verwondering in Almere NobelhorstNet als alle scholen heeft De Verwondering te maken met de landelijke regels voor aanname en verwijzing van leerlingen. Onze school staat open voor kinderen van de ouders die kiezen voor het oecumenische en ecologische karakter van onze school. Tijdens het kennismakingsgesprek en een eventueel daaropvolgend intakegesprek, komt de motivatie van de ouders nadrukkelijk aan de orde.

Procedure vierjarigen

Wij raden ouders aan om zich rond de tweede verjaardag van hun zoon of dochter te oriënteren op een basisschool. Op De Verwondering zijn hiervoor maandelijks kennismakingsmomenten. Wij vertellen tijdens deze bijeenkomst over onze uitgangspunten en laten uiteraard de school zien. U krijgt na afloop een inschrijfformulier mee. Wanneer deze ingevuld en ondertekend bij ons binnen is, krijgt u van ons een bevestiging van inschrijving. U bent op dat moment zeker van plaatsing op onze school. Ongeveer zes weken voor de eerste schooldag krijgt u een uitnodiging voor een intakgesprek met de intern begeleider. Tijdens dit gesprek wordt het inschrijfformulier besproken. Na dit gesprek zullen wij uw kind plaatsen in één van onze groepen. U wordt vervolgens door de groepsleerkracht gebeld voor het afspreken van een aantal wenmomenten. 

Aannamebeleid

Bij de start van de school waren we aangewezen op vervoer per bus naar een locatie elders in de stad, omdat in Nobelhorst geen lokalen beschikbaar zijn. De tijdelijke huisvesting in Nobelhorst wordt in de loop van 2019 opgeleverd. Het eigen schoolgebouw is naar verwachting gereed per augustus 2020. We hebben deze eerste 2 jaar bescheiden mogelijkheden om onze school vorm te geven. Ook zijn we in deze situatie beperkt in onze mogelijkheden om kinderen met een specifieke onderwijs- of opvoedingsvraag goed te begeleiden. Daarom hanteren we deze 2 jaar een terughoudend toelatingsbeleid. We richten ons op (nieuwe) leerlingen die woonachtig zijn in Almere Hout of daar op termijn komen te wonen. We zijn nog niet in staat om een passend aanbod te bieden aan alle kinderen. Uiterst terughoudend zijn we de eerste 2 jaar in de aanname van kinderen die reeds op andere Almeerse scholen zitten.

Direct aanmelden voor een kennismakingsmoment?