Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

HomeVoor de oudersOns aanname- en toelatingsbeleid

Ons aanname- en toelatingsbeleid

Ons aanname- en toelatingsbeleid op basisschool De Verwondering in Almere NobelhorstNet als alle scholen heeft De Verwondering te maken met de landelijke regels voor aanname en verwijzing van leerlingen. Onze school staat open voor kinderen van de ouders die kiezen voor het oecumenische en ecologische karakter van onze school. Tijdens het kennismakingsgesprek en een eventueel daaropvolgend intakegesprek komt de motivatie van de ouders aan de orde.

Procedure vierjarigen

Wij raden ouders aan om zich rond de eerste verjaardag van hun zoon of dochter te oriënteren op een basisschool. Op De Verwondering zijn hiervoor maandelijks kennismakingsmomenten. Deze kennismakingsmomenten zijn voor ouders van kinderen die geboren zijn in 2019 of 2020. Wij vertellen tijdens deze bijeenkomst over onze uitgangspunten en laten uiteraard de school zien. U krijgt, wanneer er plek is in één van onze groepen, na afloop een aanmeldformulier mee. Wanneer deze ingevuld en ondertekend bij ons binnen is, krijgt u van ons een bevestiging. Ongeveer zes weken voor de eerste schooldag krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek met de groepsleerkracht. Tijdens dit gesprek wordt het aanmeldformulier besproken en de wendagen afgesproken.

Aannamebeleid

Bij de start van de school waren wij aangewezen op vervoer per bus naar een locatie elders in de stad, omdat in Nobelhorst geen lokalen beschikbaar zijn. De tijdelijke huisvesting in Nobelhorst wordt in de loop van 2019 opgeleverd. Het eigen schoolgebouw is naar verwachting gereed eind 2020. We hebben deze eerste 3 jaar bescheiden mogelijkheden om onze school vorm te geven. Ook zijn we in deze situatie beperkt in onze mogelijkheden om kinderen met een specifieke onderwijs- of opvoedingsvraag goed te begeleiden. Daarom hanteren we deze 3 jaar een terughoudend toelatingsbeleid. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons schoolondersteuningsprofiel.

We richten ons op (nieuwe) leerlingen die woonachtig zijn in Almere Hout of daar op termijn komen te wonen. We zijn nog niet in staat om een passend aanbod te bieden aan alle kinderen. Uiterst terughoudend zijn we de eerste 3 jaar in de aanname van kinderen die reeds op andere scholen zitten.

Wachtlijst 

Voor kinderen geboren in 2015, 2016, 2017 en 2018 hanteren wij momenteel een wachtlijst. In schooljaar 2020-2021 zullen wij starten met 4 kleutergroepen en een instroomgroep in de tweede helft van het schooljaar. Deze groepen zitten allemaal aan hun maximale aantal kinderen.

Wilt u uw zoon of dochter op de wachtlijst laten plaatsen? Dan kan dit door een mail te sturen naar directie@verwondering-almere.nl met de naam en geboortedatum van uw kind. Deze datum wordt aangehouden voor de plek op de wachtlijst. Wanneer er een plek beschikbaar komt in één van onze groepen, zullen wij contact opnemen en een indivdueel kennismakingsgesprek inplannen. 

Direct aanmelden voor een kennismakingsmoment?