Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

Home > Voor de ouders > Ons aanname- en toelatingsbeleid

Ons aanname- en toelatingsbeleid

Ons aanname- en toelatingsbeleid op basisschool De Verwondering in Almere NobelhorstNet als alle scholen heeft De Verwondering te maken met de landelijke regels voor aanname en verwijzing van leerlingen. Onze school staat open voor kinderen van de ouders die kiezen voor het oecumenische en ecologische karakter van onze school. Tijdens het kennismakingsgesprek en een eventueel daaropvolgend intakegesprek, komt de motivatie van de ouders nadrukkelijk aan de orde

Bij de start van de school waren we aangewezen op vervoer per bus naar een locatie elders in de stad, omdat in Nobelhorst geen lokalen beschikbaar zijn. De tijdelijke huisvesting in Nobelhorst wordt in de loop van 2019 opgeleverd. Het eigen schoolgebouw is naar verwachting gereed per augustus 2020. We hebben deze eerste 2 jaar bescheiden mogelijkheden om onze school vorm te geven. Ook zijn we in deze situatie beperkt in onze mogelijkheden om kinderen met een specifieke onderwijs- of opvoedingsvraag goed te begeleiden. Daarom hanteren we deze 2 jaar een terughoudend toelatingsbeleid. We richten ons op (nieuwe) leerlingen die woonachtig zijn in Almere Hout of daar op termijn komen te wonen. We zijn nog niet in staat om een passend aanbod te bieden aan alle kinderen. Uiterst terughoudend zijn we de eerste 2 jaar in de aanname van kinderen die reeds op andere Almeerse scholen zitten.

Direct aanmelden voor een kennismakingsmoment?