Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

HomeVoor de oudersOnderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitsbeleid

In tien uitgangspunten is beschreven op welke wijze alle betrokkenen een actieve rol hebben ten aanzien van het kwaliteitsbeleid: de leerkracht, de intern begeleider, de directie, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Naast het zicht hebben op het onderwijsleerproces is een ander belangrijk doel de tussen- en eindopbrengsten van alle scholen, in relatie tot de leerlingenpopulatie, in beeld te hebben.

Opbrengsten op school- en stichtingsniveau zijn een belangrijk uitgangspunt voor verder handelen. Een cyclische en planmatige uitvoering staat dan ook centraal.

Het kwaliteitsbeleid van stichting Prisma is hier te downloaden.

Kwaliteitsbeleid Stichting Prisma

Onderwijsresultaten

Wanneer we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs wordt daar vaak de eindresultaten van het basisonderwijs mee bedoeld. Als alleen de uitstroomgegevens doorslaggevend zijn, betekent dat een enorme verarming van ons onderwijs. Daarom kijken wij bij de adviesbepaling naar veel meer dan alleen toetsgegevens.

Voor de eindtoetsgegevens verwijzen wij naar de schoolgids en naar de gegevens die beschikbaar zijn via:

 Scholen op de kaart