Direct contact? Mail: directie@verwondering-almere.nl

HomeVoor de oudersOnderwijsbehoefte

Onderwijsbehoefte

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

De Verwondering biedt ieder kind ‘passend onderwijs’. Het is onze taak om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden van ieder kind. Sommige kinderen hebben extra zorg en aandacht nodig zodat ze het basisonderwijs kunnen blijven volgen. Observatie door de intern begeleider is een vast onderdeel om inzicht te krijgen in de benodigde zorg voor uw kind.

Er wordt naar gestreefd om de extra hulp in de groep te laten plaatsvinden: daar hoort een kind immers thuis en kan de hulp iedere dag terugkeren. Bij extra hulp is een goede samenwerking tussen de groepsleerkracht, ouders en intern begeleider belangrijk ten behoeve van de voortgang in de ontwikkeling van het kind. Extra hulp kan ook nodig zijn omdat een kind meer aankan dan in het reguliere programma wordt geboden.

Met de groepsleerkracht wordt een specifieke hulpvraag van een kind door de intern begeleider geanalyseerd. Indien nodig volgt er nader onderzoek door de intern begeleider. Tijdens gesprekken met ouders die betrekking hebben op de hulpvraag, is de intern begeleider aanwezig.

Mocht er geen vooruitgang worden geconstateerd, dan wordt bijvoorbeeld in een overleg de (externe) leerling adviseur geraadpleegd. Ook kan het kind besproken worden in het onderwijsadviesteam. Dat team is verantwoordelijk voor de leerlingen die extra aandacht/begeleiding vragen, zowel op individueel niveau als op groepsniveau. Het onderwijsadviesteam wordt ingeschakeld wanneer er sprake is van complexe vragen of vermoedens van complexe problemen.

Onze zorg voor de kinderen is erop gericht om elk kind zo te begeleiden dat zijn of haar capaciteiten op evenwichtige wijze optimaal tot ontwikkeling komen. Dit kan betekenen dat er voor het kind een ontwikkelperspectief geschreven wordt, wanneer het kind binnen de reguliere groep op één of meerdere vakgebieden andere (lagere) doelen gaat behalen.

Passendonderwijs-almere.nl